Liity käyttäjäksi maksutta

Rekisteröityneenä käyttäjänä pääset lukemaan allergiatiedotteita ja tekemään oman allergiaprofiilin.

Voit myös kysyä ihosta ja kosmetiikasta yhdistyksemme neuvonnasta.

Tietosuojaseloste

Rekisteriä ylläpitää Helsingin Allergia ja Astmayhdistys – Helsingfors Allergi- och Astmaförening ry. Y-tunnus 0583915-5. Yhteyshenkilö on Merike Laine, puhelinnumero: 010 279 0991, sähköposti: kosmetiikka@allergiahelsinki.fi. Tekninen toteutus: Innofactor Oy.

Rekisterin nimi on Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry:n Allergiaportaalin asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittely: Kerättäviä tietoja käytetään Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksen Allergiaportaalin asiakkaiden palvelemiseen ja asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Asiakkaiden allergiatietoja käytetään nimettöminä kosmetiikka-allergioita koskevien tilastojen laatimiseen. Asiakkaat voivat olla Allergiaportaaliin rekisteröityneitä käyttäjiä tai maksullisia palveluja tilaavia asiakkaita.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:

1) Rekisteröitynyt käyttäjä

  • Nimi, sähköpostiosoite, sukupuoli, syntymävuosi, käyttäjätunnus ja salasana (pakolliset tiedot).

  • Osoite, nimimerkki, puhelinnumero (vapaaehtoiset tiedot).

  • Suoramarkkinoinnin salliminen.

  • Rekisteröitymispäivä. Maksullisen käyttöoikeuden alkamis- ja päättymispäivä. Viimeisen kontaktin päivämäärä. Tehdyt tilaukset, niiden hinnat ja päivämäärät. Lisäksi tallennetaan tarvittaessa asiakaspalvelun kannalta tarpeellisiksi katsotut lisätiedot kuten sovitut asiat, luvatut alennukset ja reklamaatiotiedot.

2) Allergiaportaalin maksullisia palveluja tilaava asiakas

  • Edellisten lisäksi asiakkaan allergiaprofiili eli asiakkaan ilmoittamat allergiatestein todetut kosketusallergiat.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan Allergiaportaalin asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilaukseensa liittyvistä tapahtumista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen luovutukset ja vastaanottajien ryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lle tallennetut tiedot:
Annettuja tietoja suojataan verkossa: Sähköinen yhteys on SSL-suojattu.
Annetuista tiedoista syntyvää rekisteriä suojataan: Rekisteri sijaitsee SSL-suojatulla palvelimella.
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Tietoja säilytetään yleisen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Asiakkaan tiedot hävitetään rekisteristä asiakkaan toivomuksesta. Viestin tietojen poistamisesta voi lähettää Allergiaportaalin kysymys/palaute – toiminolla, soittamalla Helsingin Allergia- ja Astmayhdistykseen p. 0102790991 tai kirjallisesti osoitteella Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys, Pihlajatie 34, 00270 Helsinki.

Rekisteröidyn oikeudet
Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry:n asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on saatavilla Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry:n toimitiloissa (osoite: Pihlajatie 34, 00270 Helsinki) ja Allergiaportaalissa www.kosmetiikka-allergia.fi. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry:lle yllä mainittuun osoitteeseen tai käydä yllä mainitussa osoitteessa henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa ja osoittaa asiaa koskevat pyynnöt yhteyshenkilölle (yhteystiedot tietosuojaselosteen alussa). Asiakas voi myös itse tarkistaa omat tietonsa ja korjata virheellisen tiedon Allergiaportaalin Omat tiedot –valikossa.

Asiakkaalla on oikeus siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Mikäli siirto ei onnistu teknisesti suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, lähetetään henkilötiedot rekisteröidylle sähköisesti.

Asiakkaalla on oikeus vastustaa tai rajoittaa käsittelyä ja vastustaa automaattista päätöksentekoa koskien omia henkilötietoja.

Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Annetut yhteystiedot voidaan luovuttaa seuraaviin suoramarkkinointitarkoituksiin:
Asiakkaalla on oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Allergiaportaalin palveluihin liittyviä tiedotteita voidaan lähettää annettuun sähköpostiosoitteeseen, mikäli asiakas on sen sallinut rekisteröitymislomakkeessa olevalla vaihtoehdolla. Muihin suoramarkkinointitarkoituksiin tietoja ei luovuteta. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa sallimansa lupa lähettää tiedotteita annettuun sähköpostiosoitteeseen. Peruuttamisen voi tehdä rekisteriselosteen alussa mainitulle yhteyshenkilölle.

Linkki: Rekisteröidy

Katso RekisteriselosteHelsingin Allergia- ja Astmayhdistys - Helsingfors Allergi- och Astmaförening ry
Pihlajatie 34, 00270 Helsinki, puh. 010 279 0991 / 040 834 8803
www.allergiahelsinki.fi