Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Päivitetty 18.1.2022

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin Allergia ja Astmayhdistys – Helsingfors Allergi- och Astmaförening ry toimii rekisterinpitäjänä Kosmetiikan Allergiaportaali-palvelussa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn osalta. Allergiaportaali toimii osoitteessa: https://www.kosmetiikka-allergia.fi/. Henkilötiedot tarkoittavat tässä yhteydessä kaikenlaista tietoa, joka voidaan joko suoraan tai epäsuorasti yhdistää tiettyyn luonnolliseen henkilöön.

Yrityksen nimi: Helsingin Allergia ja Astmayhdistys – Helsingfors Allergi- och Astmaförening ry
Y-tunnus: 0583915-5.
Yhteyshenkilö: Merike Laine
Puhelinnumero: 040 834 8803
Sähköposti: kosmetiikka[at]allergiahelsinki.fi.
Tekninen toteutus: Brave Digital Oy / Oddy Tech.

2. Rekisteriasiat

Helsingin Allergia ja Astmayhdistys – Helsingfors Allergi- och Astmaförening ry vastaa viimeistään kymmenen (10) arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry:n Allergiaportaalin asiakasrekisteri.

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä tietoja käytetään Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksen Allergiaportaalin asiakkaiden palvelemiseen ja asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Asiakkaiden allergiatietoja käytetään nimettöminä kosmetiikka-allergioita koskevien tilastojen laatimiseen sekä STEA:lle raportointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa.

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot rekisteröityneestä käyttäjästä:

Nimi, sähköpostiosoite, postinumero, sukupuoli, syntymävuosi, käyttäjätunnus ja salasana (pakolliset tiedot).

Osoite, puhelinnumero (vapaaehtoiset tiedot).

Suoramarkkinoinnin salliminen.

Rekisteröitymispäivä. 

Allergiaprofiili eli asiakkaan ilmoittamat allergiatestein todetut kosketusallergiat.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan Allergiaportaalin asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Annettuja tietoja suojataan verkossa: Sähköinen yhteys on SSL-suojattu.
Annetuista tiedoista syntyvää rekisteriä suojataan: Rekisteri sijaitsee SSL-suojatulla palvelimella.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Tietoja säilytetään yleisen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Asiakkaan tiedot hävitetään rekisteristä asiakkaan toivomuksesta. Viestin tietojen poistamisesta voi lähettää Allergiaportaalin kysymys/palaute – toiminnolla, soittamalla Helsingin Allergia- ja Astmayhdistykseen p. 0102790991 tai kirjallisesti osoitteella Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys, Pihlajatie 34, 00270 Helsinki.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry:n asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on saatavilla Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry:n toimitiloissa (osoite: Pihlajatie 34, 00270 Helsinki) ja Allergiaportaalissa www.kosmetiikka-allergia.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry:lle yllä mainittuun osoitteeseen tai käydä yllä mainitussa osoitteessa henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa ja osoittaa asiaa koskevat pyynnöt yhteyshenkilölle (yhteystiedot tietosuojaselosteen alussa). Asiakas voi myös itse tarkistaa omat tietonsa ja korjata virheellisen tiedon Allergiaportaalin Omat tiedot –valikossa.

Asiakkaalla on oikeus siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Mikäli siirto ei onnistu teknisesti suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, lähetetään henkilötiedot rekisteröidylle sähköisesti.

Asiakkaalla on oikeus vastustaa tai rajoittaa käsittelyä ja vastustaa automaattista päätöksentekoa koskien omia henkilötietoja.

Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Annetut yhteystiedot voidaan luovuttaa seuraaviin suoramarkkinointitarkoituksiin:
Asiakkaalla on oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Allergiaportaalin palveluihin liittyviä tiedotteita voidaan lähettää annettuun sähköpostiosoitteeseen, mikäli asiakas on sen sallinut rekisteröitymislomakkeessa olevalla vaihtoehdolla. Muihin suoramarkkinointitarkoituksiin tietoja ei luovuteta. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa sallimansa lupa lähettää tiedotteita annettuun sähköpostiosoitteeseen. Peruuttamisen voi tehdä rekisteriselosteen alussa mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Rekisteriselosteen muuttaminen

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry kehittää jatkuvasti toimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee tutustumaan rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti